KONTAKT

Bára Chattová 
Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. 
e-mail: barbora.chattova@gmail.com

 

Česká algologická společnost

Česká algologická společnost (ČAS) sdružuje odborníky, kteří studují řasy a sinice z teoretického i aplikovaného hlediska. Společnost vydává mezinárodní odborný časopis Fottea (dříve Czech Phycology) a pravidelně organizuje řadu akcí – každoroční vědecké konference, determinační kury pro vodohospodářské pracovníky a studentské setkání Chantransia.
Česká algologická společnost je členem Federace evropských fykologických společností (FEPS).