KONTAKT

Martin Pusztai 
Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova.
e-mail: pusztaim@natur.cuni.czKatedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova.
e-mail: pusztaim@natur.cuni.cz
Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova.
e-mail: pusztaim@natur.cuni.cz
 
telefony:
720 254 325 (M. Pusztai)
731 486 868 (P. Škaloud)
605 908 775 (J. Šťastný)

Česká algologická společnost

Česká algologická společnost (ČAS) sdružuje odborníky, kteří studují řasy a sinice z teoretického i aplikovaného hlediska. Společnost vydává mezinárodní odborný časopis Fottea (dříve Czech Phycology) a pravidelně organizuje řadu akcí – každoroční vědecké konference, determinační kury pro vodohospodářské pracovníky a studentské setkání Chantransia.
Česká algologická společnost je členem Federace evropských fykologických společností (FEPS).