KONTAKT

Katedra botaniky PřF JU - algologická skupina
Pepa Juráň
juran.josef_at_seznam.cz
 

Česká algologická společnost

Česká algologická společnost (ČAS) sdružuje odborníky, kteří studují řasy a sinice z teoretického i aplikovaného hlediska. Společnost vydává mezinárodní odborný časopis Fottea (dříve Czech Phycology) a pravidelně organizuje řadu akcí – každoroční vědecké konference, determinační kury pro vodohospodářské pracovníky a studentské setkání Chantransia.
Česká algologická společnost je členem Federace evropských fykologických společností (FEPS).