PROGRAM

Program 1.0
čtvrtek (11. 10.) až neděle (14. 10.)
 
  • čtvrtek - odpolední či večerní příjezd účastníků, neformální společenský večer
  • pátek - exkurze po okolních mokřadech spojená s odběrem vzorků fytoplanktonu i fytobentosu (rašeliniště Březina, lesní rybníčky, nově vytvořené kaskády tůní na svahu Milešovky) a následná odpolední až večerní determinace sinic a řas "společnými silami"
  • sobota - dopolední a odpolední blok prezentací, večerní společenská hra
  • neděle - dopolední odjezd účastníků