PROGRAM

Program 2.0
čtvrtek (11. 10.) až neděle (14. 10.)
 
 • čtvrtek - příjezd účastníků od 17. h., neformální společenský večer, úvodní večerní prezentace od 19. h.:
  Pavel Škaloud (PřF UK) - Evoluce, biogeografie a vznik druhů u zlativek rodu Synura
  Petr Dvořák (PřF UPOL) - Populační dyamika řasy Synura petersenii
   
 • pátek
 • dopolední a odpolední blok prezentací
  Tereza Cahová (MUNI) - Půdní rozsivky ostrova Amsterdam
  Jan Kaštovský (PřF JU) - O stolovych horach a řasach
  Marie Šabacká (CPE JU) - Sinice a řasy sněžných biotopů Antarktidy
  Jakub Žárský (PřF UK) - Ledovcové řasy a evoluce suchozemských rostlin
  Jana Pilátová (PřFUK) - "Eustigmatofytní řasy a konfokální Ramanova mikroskopie
  Michal Schmieder (PřF UHK) - překvapení =)
 • večerní společenská hra
   
 • sobota - dopolední exkurze po okolních mokřadech spojená s odběrem vzorků fytoplanktonu i fytobentosu (rašeliniště Březina, lesní rybníčky, nově vytvořené kaskády tůní na svahu Milešovky) a následná odpolední až večerní determinace sinic a řas "společnými silami"
   
 • neděle - dopolední odjezd účastníků